get the pulp look

המוצרים האהובים

בלוק משימות TO DO LISTבלוק משימות TO DO LIST
עטי רפידוגרף בצבע שחור של חברת UNIBALL היפניתעטי רפידוגרף בצבע שחור של חברת UNIBALL היפנית
עט ג'ל של חברת UNIBALL היפניתעט ג'ל של חברת UNIBALL היפנית
עט UNIBALL 0.38עט UNIBALL 0.38
עפרון לבןעפרון לבן
עט רולר UNIBALL UB -104עט רולר UNIBALL UB -104
עפרון HB שחורעפרון HB שחור
שמיניית עפרונות צבעוניים דקיקיםשמיניית עפרונות צבעוניים דקיקים
עפרון HB מאוייר במהדורה מוגבלתעפרון HB מאוייר במהדורה מוגבלת
חוברת צביעה - ציורי אמן - יזהר כהןחוברת צביעה - ציורי אמן - יזהר כהן